LUFTBRÜCKE

У розділі LUFTBRÜCKE (Повітряний міст), редактором котрого є Василь Лозинський, будуть опубліковані переважно переклади, але не тільки. Це будуть також оригінальні тексти, написані у віддаленій (у першу чергу просторово) від своїх читачів ситуації. Попри те, що такі тексти постали в ізоляції від читацької аудиторії, вони можуть бути знаковими для вузького кола читачів або бути поза звичними та поширеними читацькими очікуваннями щодо літератури або тексту та його поєднання з візуальним матеріалом. Тим не менше в них буде збережено класичний принцип поетики, що полягає в єдності місця та часу. Нові змісти таких текстів та зв’язки виникатимуть – наче повітряні мости – завдяки різноманітності та дистанційності середовищ. Ця відносність реферує до міжнародного інформаційного простору, з якого Україна в цілому була витіснена. На практиці натомість можна буде спостерегти, як виникають такі мости та що вони змінюють у літературному та загалом у суспільному просторі.

Василь Лозинський